Tại sao phải c Di Chc Living Trust & Will?

 

 

 

Người Việt Nam c lẽ chưa quen thuộc nhiều với việc lập di chc trước khi chết. Nhưng với người Mỹ, đy l điều kh phổ thng m dạo sau ny l di chc sống (Living Trust). Một bản di chc rất quan trọng khi người ta c nhiều ti sản, từ bất động sản đến động sản. Nếu khng c di chc, sự phn chia ti sản cho cc người cn sống trong gia đnh nhiều khi dẫn tới tranh tụng. Người ta thấy trn bo ch nhiều vụ kiện về phn chia gia ti kh nổi tiếng khi người chết l một nhn vật nhiều người biết đến v c ti sản lớn. Sự khc biệt của Di Chc Sống (Living Trust) v Di Chc (Will): Hai loại ny l một loại di chc viết để cho ti sản qu vị để lại cho người thừa kế sau khi qu vị qua đời. Tuy nhin, sự khc biệt l nếu qu vị viết di chc theo kiểu Will th người thừa kế phải ra ta để được hưởng. Thời hạn ra ta v n ph cũng như chi ph luật mất nhiều thời gian v tiền bạc. Chi ph c thể ln tới 40% của ti sản để lại v thời gian ra ta c thể mất t nhất l một năm cho đến hai năm. Nếu qu vị viết di chc theo kiểu Living Trust, th qu vị khng cần ra ta v khng cần luật . Trong di chc Living Trust, qu vị chỉ định cc phần ti sản ủy thc dnh cho cc người thừa hưởng một cch hợp lệ, khng cần sự cần thiết của ta n v di chc ny cho người thừa hưởng được lấy ti sản ngay.

Living Trust gồm những g?

Chng ta hy coi Living Trust như một sn khấu c bốn diễn vin.

- Trustor (cha mẹ).

- Trustee (cũng c thể cha mẹ hoặc người tin cậy).

- Successor Trustee (con ci hoặc người điều hnh phn chia).

- Beneficiaries (con ci hoặc người thừa hưởng).

Khi chng ta c 4 diễn vin v trch nhiệm của mỗi người. Chng ta c thm 1 trang về ti sản. Hy gọi đy l Schedule A, chng ta viết những tiền ngn hng, bất động sản, stock, v.v... vo đy.

Chng ta cần thm 1 trang để c bằng chứng chng ta c lm Living Trust. Trang ny gọi l Abstract of Trust. Th dụ một ngn hng cần biết chng ta c Living Trust hay khng, chng ta chỉ gởi 1 trang c 4 diễn vin v 1 trang c người thị thực chữ k lm chứng. Trang ny được thnh lập với mục đch để chng ta khng gởi mấy chục trang c chi tiết về ti sản trong gia đnh cho người khc biết.

Trang ny cũng c thể gởi cho cc hội thiện nguyện bo tin l nếu qu vị qua đời, họ sẽ cũng được hưởng. Tuy nhin, họ sẽ khng biết qu vị sẽ cho g, v họ khng nhận được Schedule A trong quyển di chc c nhn của qu vị.

Tại sao nn c Living Trust & Pour Over Will?

Sau khi qu vị đ biết sự khc biệt giữa Living Trust & Will th chng ta khng thể no lm ngơ để cho gia đnh chng ta gy vo tnh trạng kh khăn sau khi chng ta qua đời. Chng ta thường thay đổi Living Trust mỗi năm hoặc mỗi kỳ v ti sản của chng ta thay đổi theo thời gian. Việc phải c Pour Over Will l để ti sản chng ta c thể đổ vo Living Trust khi chng ta chưa kịp cộng ti sản vo. Th dụ, sau khi đ lm xong Living Trust hồi thng qua, v hm nay chng ta đi mua 1 chiếc nhẫn trị gi $75,000. Nếu chẳng may qu vị qua đời, th chiếc nhẫn đ sẽ tự động vo ti sản Living Trust. Nếu khng c Pour Over Will, th chiếc nhẫn đ sẽ phải ra ta (Probate Court) tranh ci v mất chi ph v th giờ. Xin nhớ Pour Over Will chỉ cho những vật trị gi $100,000 trở xuống.

Quyền quyết định trong tnh trạng khẩn cấp của Living Trust

Nếu chẳng may qu vị bị hn m trong nh thương (th người qu vị chỉ định sự quyết định - trustee, sẽ rất quan trọng.) Người ny sẽ lo việc trả tiền nh thương, tiền nh, tiền điện, v.v... trong lc qu vị bị hn m. Tiếng Anh gọi l Power of Attorney - Financial.

Nếu chẳng may qu vị bị hn m sau nhiều năm v người qu vị chỉ định (trustee) thấy ti chnh eo hẹp v biết l qu vị chọn ci chết ngay thay v phải chết dần mn trong nh thương. Người ny sẽ lo việc cho php bc thực hiện muốn của qu vị. Tiếng Anh gọi l Power of Attorney - Medical /Advanced Healthcare Directed. Ni chung, Living Trust gip gia đnh qu vị khng bị phn vn v bị ph sản khi qu vị trong tnh thế khng thể quyết định.

C những cu hỏi thường đặt ra như c nn cho con em bất động sản khi cn sống khng? Cu trả lời l khng. Th dụ, căn nh qu vị mua năm 1976 l $100,000. Khi qu vị cho vo năm 2004 trị gi lại l $500,000. Con em qu vị phải trả thuế rất nặng 35% của $400,000, trừ khi con em hon thuế dng luật 1031 Exchange để hon thuế. Thm 1 cu hỏi thường đặt ra l nếu di chc Living Trust khi cho con em qu vị th người vợ/chồng của con em qu vị c được hưởng khng? Cu trả lời cũng l Khng, v Living Trust l một di chc cho c nhn v ring biệt.