DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN CỦA NHÓM 

TRUNG HỌC THỦ ÐỨC - HÒANG ĐẠO - NGUYỄN HỪU HUÂN

DANH SÁCH CỰU GIÁO CHỨC

1

Luyện Quang Đăng 

 

2

Trần Quang Tuấn 

Đã mất

3

Hồ văn Trai 

 

4

Vũ Ngô Hoằng 

Đã mất

5

Đoàn Trọng Bào & Cô Ngô Ngọc Khanh  

 

6

Trần Ngọc Giới 

 

7

Vũ Ôn Đình 

 

8

Lê Tấn Tài 

 

9

Trần Ngọc Dưỡng & Cô Nguyễn Kim Chi  

 

10

Trần Minh Đức & Cô Lê Thị Ngọc Lan 

 

11

Nguyễn văn Ba  & 

Đã mất

 11B

 Cô Ba - Nguyễn Tam Phu Nhân

12

Nguyễn văn Tâm 

 

13

Vũ Ngọc Vinh

 

14

Lê Uyển Dung 

 

15

Hồ Vạn Chung & Cô Vũ thị Lan Hương 

 

16

Đoàn Phế 

 

17

Nguyễn văn Phượng 

 

18

Hoàng thị Phương Thảo 

 

19

Lê Ðức Phụng  

 

20

Ðặng Quang Lương  

 

21

Cao Công Trung  

 

22

Nguyễn Bạch Yến  

 

23

Võ Phá  

Đã mất

24

Đặng Hồng Cúc  

 

25

Phạm Thị Danh Thơm  

 

26

Võ Toại & Lê thị Lịch 

 

27

Phan Hồng Lạc & Lê Thị Lư  

 

28

Nguyễn Khắc Cường  

 

29

Lê Văn Ba  

 

30

Phạm Thị Vinh   

 

31

Nguyễn Ðình Quỹ & Ngô Thị Hiền  

 

32

Đinh Thị Quý  

 

33

Lưu Anh Dũng  

 

34

Lê Thị Minh Phương

 35

Lê Sơn Trung

   36

Lê Hữu Hiền

DANH SÁCH CỰU HỌC SINH

1

Lê Tấn Đức

K2

 

2

Trần thị Minh Phượng    

K2

 

3

Nguyễn thị Ánh Nga    

K2

 

4

Phạm văn Thành    

K2

 

5

Huỳnh thị Thu Thủy    

K2

 

6

Nguyễn Xuân Mai    

K2

 

7

Nguyễn thi Giàu    

K2

 

8

Phạm Bích Lan    

K2

 

9

Ngô thị Thục Oanh    

K1

 

10

Ngô thị Bích Liên    

K1

 

11

Trần thị Hồng    

K2

 

12

Nguyễn thị Nghĩa    

K2

 

13

Trần thị Thái    

K1

 

14

Bùi Ngươn Động  &

K5

 Đã mất

15

Phạm thị Mỹ Vân

K3

 

16

Nguyễn văn Mão    

K1

 

17

Lương thị Minh    

K3

 

18

Phạm thị Kim Duyên    

K2

 

19

Lê Kim Huê    

K2

 

20

Ngô thị Lệ Thu    

K9

 

21

Nguyễn Chi Mai    

K2

 

22

Phạm văn Vĩnh    

K4

 

23

Huỳnh Công Danh    

K4

 

24

Phạm Quang Tân   

K4

 

25

Trà Ngọc Mai    

K1

 

26

Đào Thúy Quỳnh    

K2

 

27

Dương Thị Thanh Nga    

K2

 

28

Nguyễn Thị Yến    

K1

 

29

Trần Mỹ Lệ    

K2

 

30

Võ Ngọc Ánh    

K2

 

31

Lê thị Hoài   

K1

 

32

Lương Tấn Tài   

K7

 

33

Nguyễn Minh Quan  &

K5

 

34

Nguyễn Ngọc Hà   

K6

 

35

Trương Mỹ Kim

K2

36

Trương Vũ Tuấn   

K4

37

Hồ Thị Ánh Nguyệt

K2

38

Nguyễn Hưng   

K7

 

39

Phan Nguyệt Thu   

K2

 

40

Ðặng Thuận Khanh   

K4

41

Nguyễn Quốc Tuấn  

K7

Đã mất

42

Ngô Quang Nghĩa   

K1

 

43

Lê Hữu Hiệp    

K7

 

44

La Hồng Linh    

K10

 

45

Phạm Thị Kim Tuyến    

K4

 

46

Châu Ngọc Long    

K1

 

47

Dương Thanh Tòng    

K8

 

48

Trần Văn Ðào    

K1

 

49

Nguyễn Văn Lập   &

K1

 

50

Nguyễn Thị Ngọc Sương    

K7

 

51

Nguyễn Ðình Hòe    

K4

 

52

Quan Thị Huỳnh Hoa    

K7

 

53

Huỳnh Ðạo Nhựt    

K1

 

54

Nguyễn thị Kim Thoa    

K12

 

55

Hồ Thị Sáu    

K1

 

56

Lê Thị Châm    

K6

 

57

Nguyễn Quốc Tuyến    

K9

 

58

Trần Thị Bích Hợp

K10

 

59

Nguyễn Thị Nghĩa  

K7

Đã mất

60

Nguyễn Hữu Lễ &

K7

 

61

Nguyễn Kim Lan    

K7

 

62

Vũ Thị Nhẫn

K3

 

63

Ðặng Ðức Tuấn    

K8

 

64

Trần Thị Hằng    

K4

 

65

Ðỗ Thị Danh    

K2

 

66

Khưu Nam Huê    

K2

 

67

Võ Thị Lang    

K4

 

68

Nguyễn Thành Tâm &

K3

 

69

Việt Xuân Mai    

K4

 

70

Lê Kim Hoàn    

K4

 

71

Nguyễn Thị Kim Dung    

K4

 

72

Huỳnh Thị Kim Cúc

K4

 

73

Lê Thị Khánh Liên   

K2

 

74

Nguyễn Hữu Thuấn    

K8

 

75

Võ Minh Quang    

K10

 

76

Nguyễn Anh Tuấn    

K10

 

77

Nguyễn Ðăng Hiệp    

K8

 

78

Nguyễn Hồng Ðào

K20

 

79

Nguyễn Văn Hùng    

K7

 

80

Võ Thị Minh Nguyệt

K7

 

81

Trương Quang Minh &

K7

 

82

Dương Thị Hồng Anh   

K7

 

83

Nguyễn Thị Song Hương    

K2

 

84

Trần Ngọc Chiểu    

K1

 

85

Nguyễn Thị Kim Vân    

K9

 

86

Trần Ngọc Anh    

K8

 

87

Hoàng Thọ Sơn

K8

 

88

Hoàng Thọ Quỳnh   

K3

 

89

Nguyễn Thị Ngọc Huệ    

K9

 

90

Trần Hữu Thiện   

K7

 

91

Ðỗ Ngọc Giao    

K4

 

92

Nguyễn Văn Trí    

K4

 

93

Dương Thị Danh    

K8

 

94

Châu Thị Thành    

K11

 

95

Nguyễn Ngọc Lan    

K8

 

96

Trần Thị Hồng Nhung    

K4

 

97

Trần Dzũng    

K11

 

98

Nông Chí Quyết    

K11

 

99

Cao Thị Liên Minh    

K4

 

100

Trần Tuấn Kiệt    

K11

 

101

Ðỗ Thị Biên

K2

 

102

Nguyễn Hùng Sơn    

K4

 

103

Nguyễn Nữ Huỳnh Phước    

K1

 

104

Phạm Thị Thanh Hương  

K7

 

105

Nguyễn Anh Tuấn

K22

 

106

Trần Văn Sỹ    

K12

 

107

Ðào Phi Giao    

K9

 

108

Nguyễn Thị Trước Trong     

K4

 

109

Lê Thành Bắc    

K4

Đã mất

110

Lê Ngọc Hạnh    

K11

 

111

Phạm Hồng Ðiệp    

K12

 

112

Hoàng Quốc Tuấn  

 

113

Bùi Thị Anh Tài    

K11

 

114

Nguyễn Ngọc Hoàng Lâm

K22

 

115

Nguyễn Trường Hải

K22

 

116

Trần Quang Mỹ    

K10

 

117

Lữ Thị Ngọc Minh    

K2

 

118

Nguyễn Thị Kim Dung    

K9

 

119

Nguyễn Thị Tươi

K1

 

120

Trần Kim Ngân    

K9

 

121

Phạm Minh Hoàng

K3

 

122

Nguyễn Văn Trong    

K4

 

123

Lương Hồng Điệp    

K3

 

124

Nguyễn Chí Nam    

K6

 

125

Ðỗ Thế

K19

 

126

Phạm Thị Mơ    

K4

 

127

Phùng thị Tốt    

K1

 

128

Lê thị Châu    

K2

 

129

Lê thị Tô Huệ    

K2

 

130

Nguyễn Văn Thấp    

K2

 

131

Lương Vân     

K3

 

132

Nguyễn Thị Ánh Tuyết   

K9

 

133

Đặng Kim Hương    

K4

 

134

Bùi thị Kim Hường    

K4

 

135

Nguyễn Thị Mỹ Khương    

K4

 

136

Đào Thị Tuyết Nhung    

K8

 

137

Trương Minh Trân    

K8

 

138

Nguyễn thị Mai Anh    

K4

 

139

Phạm Ngọc Ánh     

K4

 

140

Khổng Thị Lý    

K4

 

141

Nguyễn Thị Riu    

K4

 

142

Võ thị Mỹ Lan    

K8

 

143

Nguyễn Thị Hạnh    

K3

 

144

Đoàn Thị Tuyết Hương 

K8

 

145

Nguyễn Hữu Phước    

K6

 

146

Nguyễn Thị Trường    

K3

 

147

Vũ Thị Chinh

K4

 

148

Trần Phú Quí &    

K1

 

149

Tăng Thị Thanh Nhàn

K2

 

150

Trần thị Thể    

K6

 

151

Triệu văn Tuyến    

K14

 

152

Võ Phi Hùng    

K5

 

153

Nguyễn Kim Dung    

K8

 

154

Nguyễn Chí Nhẫn    

K10

 

155

Huỳnh Khoa Luật

K17

 

156

Tiếc Thị Kim Vân    

K11

 

157

Lý thanh Bình    

K5

 

158

Lê thị Lịch   

K2

 

159

Nguyễn Tấn Ngà &

K7

 

160

Nguyễn Ngọc Tuyết

K7

 

161

Đào Quý Viên    

K7

 

162

Lâm Thị Phương Lan    

K8

 

163

Trần Văn Sơn    

K5

 

164

Nguyễn Kim Lan    

K8

 

165

Hồ Trung Nghĩa    

K8

 

166

Nguyễn Tấn Phát    

K6

 

167

Lê Chánh Thi    

K9

 

168

Phạm thị Tràng    

K5

 

169

Nguyễn Đức Tiến    

K7

 

170

Lê Kỳ Thảo    

K11

 

171

Lê Thị Phương Trâm    

K8

 

172

Đặng ngọc Thạch

K4

 

173

Nguyễn Thị Ba    

K1

 

174

Nguyễn Thị Thúy    

K8

 

175

Trần Thị Bích Nga    

K9

 

176

Nguyễn Bích Nguyệt    

K2

 

177

Phạm Hoàng Minh &

K4

 

178

Phạm Bạch Tuyết    

K4

 

179

Nguyễn Thị Kim    

K4

 

180

Nguyễn Ngọc Thuận    

K3

 

181

Võ Quốc Diệp

K22

 

182

Lê văn Diện    

K8

 

183

Lê Thị Phương Thu

K20

 

184

Ngô Thị Diễm Trang    

K8

 

185

Lê Biểu Tuân    

K10

 

186

Hồ thị Bạch Tuyết    

K3

 

187

Trần Thị Đức    

K3

 

188

Đặng Chí Hiếu    

K6

 

189

Trần Thu Cúc    

K1

 

190

Nguyễn Quốc Hưng  David

K13

 

191

Nguyễn Lộc Thọ    

K8

 

192

Phạm Thị Thương Thương    

K13

 

193

Trần Thị Hồng    

K7

 

194

Phan Hồng Thạnh    

K8

 

195

Nguyễn Đức Huỳnh    

K6

 

196

Lê Bá Đệ    

K2

 

197

Đinh Thị Hồng Anh    

K4

 

198

Phan Hữu Tài    

K14

 

199

Lê Các Lan   

K14

 

200

Nguyễn Phước Lộc   

K7

 

201

Nguyễn Thị Chi  

K6

 

202

Trần Bá Trung

K1

 

203

Nguyễn Thị Kim Thanh

K15

 

204

Nguyễn Thị Kim Dung    

K6

 

205

Ngô Định Châu

K2

206

Lê Thị Minh Phương

K15

 207

Trương Minh Hiệp

 K16

 208

 Lê Thị Kim Liên

 K9

 209

 Đòan Thị Nguyệt Ánh

 K9

 210

 Ngô Tương Đại

  K2

211

 Đào Thị Mỹ

 K35

  212

 Thái Văn Hồng

   K1

 213

 Lê Thị Bích Thủy

 K4

 214

 Huỳnh Minh Quang

 K9

  215

 Võ Khắc Thông

   K11

  216

 Phạm Thị Ngọc Trâm

   K12

  217

 Trần Thị Danh

   K8

  218

 Phạm Thị Thành

   K6

  219

 Lương Lễ Nghiệp

   K6

  220

 Ngô Tuyết Mai

   K8

221

 Võ Thị Mỹ Ly

 K6

 222

 Hồ Hữu Phước

 K4

  223

 Trần Ngọc Vân

   K4

  224

 Phạm Thị Kim Yến  

   K9

  225

 Lê Thành Minh

   K4

  226

 Võ Thị Kim Sương

   K4

  227

 Trần Hồng Khoa

   K4

  228

 Đặng Thị Như Tuyết

   K9

  229

 Trịnh Mê Linh

  K12

  230

 Phạm Hữu Ngọc

   K9

  231

 Trịnh Thành Liêm

   K9

  232

 Hà Văn Chương

  K3

  233

 Trần Bá Tường

   K3

  234

 Lê Thị Kim Quý

   K4

  235

 Lê Văn Lộc

  K11

  236

 Đoàn Thị Thanh Huyền

  K11

  237

 Thái Thị Thu Thảo

  K4

  238

 Ngô Thị Thanh Vân

  K1

  239

 Phan Văn Đức

  K5

  240

 Hoàng Thị Tuyết Nga

  K6

  241  Lê Thị Thùy Nhiên   K12
  242 Nguyễn Thiện Chí & Phan Kim Hải   K4
  243 Cao Văn Điền   K1
  244 Nguyễn Thị Thanh Nga   K11
  245 Nguyễn Thị Lan Phương   K5
  246 Lê Huyên Phương   K1

* Chúng tôi có thể giúp bạn liên lạc với thành viên, xin gởi e-mail về Webmaster