PH̉NG NGỪA CẢM CÚM

 

Mùa đông khô lạnh hay bị cảm cúm muà xuân rực rỡ dễ bị dị ứng với phấn hoa.

Cách pḥng ngừa cảm cúm diị ứng rất đơn giản , không dùng thuốc

- Mặc áo , khăn, bao tay , vớ đủ  ấm cho ngực để phổi  tay chân không bị lạnh

-Đi bộ nhanh hằng ngày 45' (1 giờ buổi sáng khi ánh sáng mặt trời)  hoặc chiều (trước hoàng hôn)

-Kiểm soát AC Heat xe hoij thường xuyên để giử nhiệt độ thíc hợp  khi lái xe , không hạ kính xuống để không khí lùa vào

-Dùng dây floss chà răng sau bửa ăn . Sáng tối xúc cổ họng miệng sau khi chà răng với nước "Listerine antiseptic"

trong 5 phút rồi nhổ đi nhưng không xúc miệng lại bằng nước lạnh hoặc uống nước ngay . Cũng thể dùng nước muối pha loảng , nhưng

khi nhổ đi th́ phải xúc miệng lại bằng nước lạnh  nhiều lần kẻo bị lở miệng , lưỡi. Khi thấy rác cổ , ngứa cổ th́ thể xúc họng

3,4 lần trong ngày

- Vào mùa dị ứng phấn hoa , nhỏ nước  mắt nhân tạo vào mùa khô lạnh xịt nước muối thật loảng vào mủi  nhiều lần trong ngày