Hình ảnh Đề Thám và cuộc kháng chiến chống Pháp

Cuộc khởi nghĩa của Đề Thám là một trong những cuộc khởi nghĩa võ trang lớn nhất trong lịch sử đấu tranh chống Pháp của Dân Tộc Việt Nam. Và cũng là một trong những cuộc khởi nghĩa duy nhất mà người Pháp đã lưu lại trên Tem Bưu Chính (Timbre). Sau Hòa Ước năm Quư Mùi (1883) chấp nhận sự bảo hộ của Pháp ở Bắc Kỳ,vua Hàm Nghi kêu gọi dân chúng nổi lên chống Pháp. Đề Đốc Trương Văn Thám đã hưởng ứng phong trào này và chiêu mộ anh hùng hào kiệt nổi lên chống Pháp, chiếm giữ các vùng Bắc Giang, Thái Nguyên và Tuyên Quang. Dân chúng trong vùng gọi ông là Đề Thám. Pháp đem quân đánh mãi mà không được nên năm 1894, Pháp đã phải xử hòa, cho Ông cai quản 22 xã trong vùng Yên Thế. Đề Thám lập căn cứ ở Chợ Gò và dân chu'ng vinh danh Ông là con Hùm Xám Yên Thế hay Hùm Thiêng Yên Thế. Hai năm sau (1896), Đề Thám lại nổi lên đánh Pháp. Tới năm 1898, Pháp lại xin ký hòa ước và nhường cho Ông thêm nhiều quyền lợi nữa. Vùng Yên Thế sống yên ổn được vài năm, cho tới năm 1905 Ông lại nổi dậy đánh Pháp thêm một lần nữa. (Những tấm hình Ông chụp cùng với gia đình là trong khoảng thời gian này). Năm 1908, Đề Thám quyết đánh một trận lớn để chiếm thành Hà Nội nên đã âm mưu với đám đầu bếp trại lính Pháp lén bỏ thuốc độc (bột Datura) cho 200 lính Pháp giữ thành ăn, nhưng vì liều lượng thuốc độc hơi yếu nên lính Pháp chỉ bị lảo đảo chứ không chết. Cuộc âm mưu khởi nghĩa bất thành. Đầu năm 1909, Quân Đội Pháp quyết định mở chiến dịch đại quy mô tấn công Đề Thám trong tận sào huyệt. Ông bị thua nên bỏ trốn vào rừng. Pháp ra giải thưởng 25.000 đồng cho ai bắt hay giết được Đề Thám. Có ba tay lãng tử người Tầu vì ham tiền nên tìm đến Đề Thám để xin gia nhập rồi thừa lúc ban đêm Ông ngủ, chúng xúm đến chặt lấy thủ cấp Ông đem về lảnh thưởng. Ông chết ngày 10 tháng 02 năm Quyư Sửu ( 18.03.1913) và chấm dứt một cuôc kháng chiến trường kỳ trên một phần tư thế kỷ (1883 - 1913).

Đề Thám (1898-1905)

Đề Thám và con cháu

Chiến hữu của Đề Thám

Đại gia đ́nh Đề Thám

Gia đ́nh cha vợ Đề Thám khi bị bắt

Cha vợ Đề Thám bị bắt

Thị Nhỏ - người vợ thứ ba của Đề Thám bị bắt

Thị Mùi - người vợ thứ hai của Cả Rinh
( con nuôi Đề Thám)

Thị Mùi bị bắt

Yên Thế : 2 nghĩa quân bị bắt (1911)

Anh hùng Ba Biểu - cánh tay mặt của Đề Thám
( giữa 1898 và 1905 )

Ngôi chùa tuyên thệ của nhóm Đề Thám

Một nghĩa quân và Quỳnh -
con rễ của Đề Thám ra hàng

Cửa vào thành luỹ của Đề Thám ở chợ G̣

Phía trong thành luỹ Đề Thám

Một đồn lính Pháp trong vùng Yên Thế

Đường hào của đồn lính Pháp

Pháp đào hào trong đồn

Sỉ quan Pháp kiểm tra vũ khí

Chôn cất một lính Pháp tử trận

Thương binh Pháp

Lính Pháp nấu ăn

LÍnh Pháp hộ tống đoàn vận tải

Lính Pháp hành quân ở Mỏ Trảng

Nhóm quân của Phạm Quế Thăng

Bị bắt làm tù binh

Tù binh trên hải cảng Alger
trước khi bị đày đi ở Guyanne

Thủ cấp của một nghĩa binh Đề Thám

Tù binh bị bắt trong vụ đầu độc ( 1908 )

Bị xử trăm ( 1908 )