Tagged: Khoa Học

0

Có bao nhiêu sao trong Dải Ngân Hà?

Dải Ngân Hà. (Hình: NASA) Chúng ta đều biết trái đất là một hành tinh (planet) nằm trong Thái Dương Hệ (solar system) và quay...