ẢNH TRƯỜNG XƯA


Bạn nào còn giữ hình ảnh của trường , hình ảnh sinh hoạt thời học sinh từ trước đến nay muốn chia sẻ với bạn bè cũ hãy gởi đăng trên trang web này. Xin chú thích rõ ràng ( ngày tháng , tên người, địa điểm ... (gửi dạng JPG).
Cảm ơn các bạn!