BÁO CÁO QUỸCác bạn thân mến ,

Hôm nay đă 28 Tết , mọi công việc kết toán sổ sách , công nợ đă xong , giờ lúc báo cho các bạn biết về t́nh h́nh các quỹ đây ( tính đến hôm nay 15-2-07) . Hiện 3 quỹ :
1/ Quỹ tương trợ ( hiện do Văn Huê giử , c̣n tiền không biết chính xác , để hỏi lại sau )
2/ Quỹ chưa đặt tên , được h́nh thành sau khi các bạn bên đó nói Văn Huê không tham gia diễn đàn nên khó liên lạc . Tổng cộng quỹ nầy các bạn hải ngoại gửi về 510usd ( đă báo cáo trước đây ) năm 2006 , các năm trước đều chuyển toàn bộ vào quỹ do Văn Huê giữ ( cũng đă báo cáo giao nhận . Số tiền này sau khi mua quà tặng Thầy nhân ngày 20-11 c̣n lại 7 triệu vnd ( cũng đă báo cáo), hiện tại sau khi rửa h́nh buổi họp mặt rửa thêm để tặng Thầy , hiện c̣n lại 6.700.000vnd .
3/ Quỹ mini :160usd do một số bạn đóng góp gửi về nhân lúc vợ Thầy Huân mất với ư nghĩa chuyên dành để lo việc phúng điếu , tang lễ . Số tiền nầy sau khi mua ṿng hoa viếng vợ Thầy Huân viếng ba của Nguyệt Thu ( tiền mặt) theo ư của Xuân Mai Liên thấy cũng nếu gia đ́nh nào khó khăn th́ nên đi phúng bằng tiền mặt , số tiền cố định 300.000vnd . Quỹ nầy c̣n lại 1 triệu 900 ngàn vnd .
Tóm lại, chứng ta nên phân chia thành 2 quỹ ?
1. Quỹ tương trợ : giúp gia đ́nh Thầy , các bạn gặp khó khăn . Quỹ nầy cũng thể chi cho các buổi họp mặt ngày nhà giáo 20-11 nếu thiếu hụt .
2. Quỹ giao tế : khi cưới hỏi trong gia đ́nh các thành viên THTD th́ mua quà gọi góp vui của các bạn hải ngoại ngược lại nếu ma chay cũng vậy . Nói chung bất cứ sự kiện cũng sự đóng góp của các bạn hải ngoại .
Như vậy số tiền 100usd của Phạm Quang Tân sẽ nhập vào quỹ nào ? Xin vui ḷng cho biết .
Cần nói thêm quỹ của các bạn hải ngoại đóng góp hiện chia làm hai, phần trước năm 2006 do Văn Huê giử , quỹ nầy mới được nhập thêm số tiền bội thu của các bạn VN đóng góp hôm họp mặt Ngày Nhà Giáo năm 2006 , hiện cũng c̣n nhiều nhưng chưa biết chính xác .

Bích Liên BÁO CÁO QUỸ LẦN 2 : ngày 13-5-20071 -Tiền quỹ:
* Quỹ Ngày Nhà Giáo : 6.700.000vnd
* Quỹ Mini :                   1.900.000vnd

2 -Thu thêm :
Ngày 12/2/07 : Khóa 4 Phạm Quang Tân góp  100usd
Ngày 25/2/07 : Thầy Luyện Quang Đăng góp  100usd
Ngày 13/5/07 : Thầy Hồ Vạn Chung góp    100usd
300usd x 16.000vnd= 4.800.000vnd
( Thời điểm nầy tuy chưa tới 16.000 nhưng tính tṛn cho gọn ) . Tổng cộng thu vào : 13.400.000 vnd

3. Chi ra:
- Ngày 4/3/07 anh Cao văn Điền photo cuốn kỷ yếu cho XM đem về Mỹ hết 90.000vnd
- Ngày 6/5/07 mua 2 ṿng hoa viếng đám tang thầy Huân hết 400.000vnd.
Tổng cộng chi ra 490.000vnd

4.Tổng kết:
Quỹ do Bich Liên giữ hiện c̣n 12.910.000 vnd tương đương 800 usd
quỹ do văn Huê giữ hiện c̣n 4.513.000vnd .

Bich Liên

BÁO CÁO QUỸ LẦN 3 : ngay 12-10-2007Ton Quy den 13/5/07: 12.910.000vnd

29/7/07 - Thay Vu N.Hoang gui (50usd)
(ty gia luc t. Dang ve: 16.120) 800.000

5/10/07- B.Lan gui 300usd(trong do 100 cua vi
an danh gui thang cho Tuan nen chi
nhap 200usdx 16.010 (dollar xuong) 3.202.000
-------------------
TC 16.912.000vnd

Phan chi ra:
20/9/07- Mua USB phuc vu in dac san : 145.000vnd

06/10/07- Ung cho thay Trai in DS : 500.000

- Ung Chi tham hoi em Tuan 1.000.000
-----------------
TC:1.645.000vnd

Ton quy den ngay 6/10/07:
15.267.000vnd

-o0o-Quy do Ha van Hue giu den 15/5/07: 4.513.000vnd

23/5/07 - Vieng dam tang Ha B. NGuyen (cuu hs K.3, chong cua Cuc) 600.000

28/7/07 - Dam tang me A. Quang K3 600.000

7/9/07 - Dam tang ba Le Son K1 700.000

6/10/07- Mua qua tham Tuan(K7) 200.000
-------------

TC chi: 2.100.000vnd

Quy do Hue giu den 6/10/07 con : 2.413.000vnd

(So lieu do Ha v. Hue cung cap)

Bich Lien b/c

 

BÁO CÁO VỀ QUỸ WEBSITE : ngày 3-4-20071/ Tiền đóng góp :

- Thầy Đăng :     $200
- Thầy Hoằng :   $050
- Thầy Chung :   $050
- Xuân Mai :        $050
- Bích Lan :         $050
- Quang Tân :     $050
- Thục Oanh :     $050

Tổng cộng :        $500

2/ Chi phí :

- Mua domaine name 5 năm (Yahoo) :  $041.79
- Mua webhosting 5 năm (Kionic) :        $304.83

Tổng cộng :                                           $346.62

3/ C̣n lại :                  $500 -$346.62 = $153.38

Số tiền nầy tôi tạm giử để chờ nhóm quyết định .

Tài