Báo cáo quỹ  năm 2008

 

         Ngày chủ nhật 16/3/08, Xuân Mai mời thầy Tâm, thầy Tuấn

         1 số bạn hữu đi picnic tại suối nước nóng B́nh Châu.
         Tại đây, thầy Tâm đă đóng góp cho quỹ tương trợ THTD ở VN số tiền :

         1.000.000vnd.
          Xuân Mai đưa 100.000vnd số tiền của bạn Kim Chi góp cho quỹ 20usd,

         sau khi XM các bạn mua quà thăm thầy Dưỡng c̣n lại.
          

 Báo cáo chi tiết như sau:

           Tồn quỹ đến ngày 25/12/07:                  10.247.000vnd

           -16/3/08 – Thầy Tâm đóng góp       :        1.000.000,-
           -Bạn Kim Chi (do XM đưa)            :           300.000,-
                                                                     ----------------------
                                                 Cộng:             11.547.000,-
  Phần chi ra:


            -2/3/08 - Thăm thầy Dưỡng:                      200.000,-
            -16/3    - Mua ṿng hoa bỏ

             bao thư viếng đám tang

              mẹ bạn Giàu                                           700.000,-
                                                                      ----------------------
                                                Cộng:                   900.000,-

     

Tồn quỹ đến ngày 17/3/08:                               10.647.000vnd


(Quỹ nầy do Bich Liên giũ, quỹ do văn Huê
 giữ chưa số liệu, sẽ báo cáo sau).

                      Bích   Liên

 

 

 

--------------------

 

 

 

                     Tồn quỹ đến ngày 25/12/07:                        3.403.000vnd
                     4/1/08 - Thăm bạn Trần t Kim Huê              200.000
                     7/1/08- Viếng Ba của ND Châu      :                200.000
                    31/1   - Đám tang Ng. Quốc Tuấn                 1.200.000
                    18/3   - Viếng đám tang anh của Nguyệt Thu    300.000
                    28/3  - Viếng đám tang mẹ bạn Huê ()          750.000
                                                                                      -----------------
                                                      TC :                         2.650.000


                    Tồn quỹ đến ngày 31/3/08        :                     753.000

 

                   (số liệu do văn Huê cung cấp).

 

 

BÁO CÁO QUỸ ĐẾN NGÀY 3 - 8 - 2008

 

Tồn quỹ đến 17/3/08:                                                10.647.000vnd

1/6/08   - Buổi họp mặt với Thầy Giới c̣n :                250.000

                                                                             ----------------------

                                                                                10.897.000  

 

25/5/08 - Thăm Thanh Nga ngă bể xương :                       200.000

20/6/08 - Mua ṿng hoa viếng đám tang

               mẹ của Mỹ Vân :                                             250.000

                                                                             ----------------------

                                                                                     450.000

 

              Tồn quỹ đến 3/8/08                                      10.447.000

 

Tồn quỹ hiện nay thể trang trăi cho phần phát hành đặc san 2008.

Xin quư vị yên tâm.

Ngày 1/8 tại buổi họp mặt với bạn Ngô Quang Nghĩa , các bạn đóng góp mua quà ,

c̣n lại Bích Hợp đă thêm đủ để trả chi phí quay DVD tặng Nghĩa.

 

                Bích  Liên

_________________________________________________________________________________________________

 

Báo cáo Quỹ đến hết ngày 30/9/08 (Quư 3/08)

                                     -----------

                           Tồn quỹ đến 3/8/08 . . . . . . .  10.447.000vnd

8/8/08 - Mua ṿng hoa tiền mặt viếng

             đám tang mẹ của Thuần Khanh                  750.000

20/9/08-Mua ṿng hoa viếng đám tang mẹ

             Bạn Kim Hue (p.Kinh tế Q.TD )                250.000

                                                                        ------------------------

                             Tồn quỹ đến 30/9/08 :             9.447.000vnd

 

                             Lập báo cáo,

                               Bich  Liên

_________________________________________________________________________________________________

 

Tồn quỹ đến 30/9/08:                                             9.447.000

1- Ngày 1/11/08 B.Lan xuất quỹ hăi ngoại gửi về

    Để in đặc san: 600usd x 16.500vnd                     9.900.000

2- Ngay 2/11 Minh Phượng gủi về:

                - Ngày Nhà Giáo:  100CAD

                - Quỹ tương trợ :   100CAD

                - In đặc san :           25CAD

                                           ------------

                                Cộng  : 225CADx 13.000 :     2.925.000

     (Xin phép MP được nhập chung để

      tiện sổ sách)                                               --------------------

                                       Tổng cộng :                  22.272.000

         

 PHẦN CHI:

 

1- Ngày 14/11/08: Mua hoa và phúng đám

     tang ba chồng B.Liên                                           750.000

2- Ngày 22/11/08: Trả tiền in Đặc san

    (Thầy Trai đă duyệt): 300c x 34.000                  10.200.000

3- Bù lỗ cho Ngày Nhà giáo:                                    4.150.000

                                                                         ----------------

                                         TC Phần chi:               15.100.000

    

     Tồn quỹ đến ngày 25/11/08 :                              7.172.000

 

                     Lập báo cáo,

                       Bich  Liên

 

_________________________________________________________________________________________________

 

PHẦN CHI:

 

1- Tặng nhà trường 4 băng ghế đá (Khanh)                    1.300.000

2- Quà biếu Thầy Cô và thức ăn nguội mua tại

     siêu thiị Metro (Khanh + Liên)                                 3.700.000

3- Bánh mặn và ngọt tại CH Kinh Đô (Kh, L)                3.000.000

4- Nước suối (10 thùng x 24 chai x 62.000)                      620.000

5- Hoa lớn 30 hoa nhỏ tặng Thầy (L)              1.220.000

6- Quà rút thăm ( + Lan)                                          1.350.000

7- Đặt in thiệp mời, phù hiệu làm bảng lưu niệm

    Gắn trên 3 cây phượng (Huê + Tâm)                         1.250.000

8- Quay phim ()                                                        1.000.000

9- Khăn giấy, dĩa giấy hoa cài áo (Kh + L)                    170.000

10- Vận chuyển bằng Taxi                                               170.000

11- Bồi dưỡng phụ trách âm thanh lao công                  150.000

                                                                                ----------------

                                                   Tổng Cộng :            13.930.000

 

 Các bạn tham dự đóng góp:                                          9.780.000

 Như vậy thâm                     :                                       4.150.000

                                                                                ----------------

                                                                                 13.930.000

                                                       

                Lập báo cáo,

                 Bích - Liên