ĐẶC SAN 2008, THÔNG BÁO SỐ 2

 

            Diễn Đàn THTĐ, ngày 18 tháng 6 năm 2008

 

            Kính Thưa Quư Thầy ,

            Quư Đồng Môn Thân Mến,

 

            Sau khi Ban Biên Tập tham khảo ư kiến thầy đồng môn được sự hướng dẫn của quư thầy trong Ban Cố Vấn, nay xin thông báo lại về ngày phát hành Dac San 2008, như sau:

 

1. NGÀY PHÁT HÀNH được ấn định lại vào giữa tháng 11/08 để cho kịp buổi họp mặt ngày Nhà GiáoViệt Nam 20/11/08 đồng thời thể đăng bài về buổi họp mặtHouston ngày 25-27/10/08.

 

2. HẠN CHÓT NHẬN BÀI vẫn ngày 31/8/08 cho tất cả các bài khác, ngoại trừ những bài viết về buổi họp mặt tại Houston.

 

* Những bài viết h́nh ảnh về buổi Họp Mặt Houston: Hạn chót nhận bài ngày 3/11/08.

 

            Để giúp cho BBT đủ thời gian làm việc một cách hiệu quả, xin quư vị vui ḷng gửi bài đúng thời hạn nói trên. Những bài "không Houston" nhận được sau 31/8/08 buộc ḷng phải được giữ lại cho kỳ phát hành sau. Những bài vể họp mặt Houston nhận được sau 3/11/08 cũng không thể đăng kịp lần này (cần đủ th́ giờ gửi về VN cho việc ấn hành).

 

            BBT thiết tha mong mỏi quư thẩy đồng môn dành chút th́ giờ quư báu nguồn cảm hứng để viết với tấm ḷng hướng vể trường xưa bạn cùng biết bao t́nh cảm MĂI MĂI KHÔNG HỀ PHAI giữa chúng ta.

 

            Chân thành cảm ơn quư vị,

 

            Thay mặt BBT

 

            NGUYỄN HƯNG

            hungn@rocketmail.com

 

P.S.: Để quư vị tiện theo dơi khi thầy Tài đăng vào mục Tin Thư, BBT sẽ đánh số các thông báo vể Đặc San theo thứ tự thời gian. Xin coi Thư Ngỏ đề ngày 9/6/08 Thông Báo số 1, thông báo này số 2.