ĐẶC SAN 2008 - THÔNG BÁO SỐ 3

(H́nh thức h́nh b́a đặc san)

 

          Diễn Đàn THTĐ, ngày 20 tháng 7 năm 2008

 

          Kính Thưa Quư Thầy ,

          Quư Đồng Môn Thân Mến,

 

          Như đă thông báo, Đặc San kỳ tới được dự trù phát hành vào giữa tháng 11, 2008. Năm nay, BTT cố gắng thực hiện sao cho mỗi thành viên của Diễn Đàn sẽ ưu tiên nhận được một quyển. Số c̣n lại sẽ được phân phối đến các cựu giáo chức cựu học sinh THTĐ ở ngoài Diễn Đàn, kể cả trong ngoài nước. Đặc San sẽ được ấn hành dưới h́nh thức như sau:

 

Số lượng: 300 cuốn, in trên giấy fort 80gr/m2, khổ giấy A5.

 

Số trang dự trù trong một cuốn: khoảng 200 trang.

 

H́nh b́a: In offset nhiều màu, trên giấy cứng 210gr/m2.

 

*** TRANG TRÍ H̀NH B̀A TRƯỚC:

 

Để cho Đặc San thêm phong phú, thân kính mời tất cả quư vị tham gia vào việc thiết kế (design) h́nh b́a, theo quy định sau:

 

1. Khuôn Khổ: A5 (nửa tờ A4) theo chiều đứng.

2. Màu Sắc: Tất cả các màu.

3. Chủ Đề: Phải những nhóm chữ sau đây

 

ĐẶC SAN TRUNG HỌC THỦ ĐỨC 2008

MĂI MĂI KHÔNG HỀ PHAI

 

Những chữ trên không bắt buộc phải chữ in hoa không bắt buộc phải theo đúng thứ tự trên dưới như thấy trên đây.

 

4. Sau khi hoàn tất, h́nh b́a dự đăng phải được gửi đến BBT trước ngày 31-8-08, qua email dưới một dạng image file, thí dụ như JPEG hay Bitmap, hoặc bằng thư tín qua đường bưu điện nếu vẽ trên giấy.

 

5. BBT Ban Cố Vấn sẽ chọn h́nh b́a thích hợp nhất cho Đặc San 2008. Các h́nh b́a khác sẽ được lưu trữ để sử dụng cho các số sau (với sửa đổi cần thiết nếu thể).

 

BBT thiết tha kêu gọi sự hưởng ứng của tất cả quư vị giáo đồng môn để chúng ta đạt được mục đích năm nay: Phát hành một quyển Đặc San đẹp về h́nh thức, phong phú về nội dung đến tay mỗi thành viên trong Diễn Đàn Trung Học Thủ Đức, cũng như một số đông các cựu giáo chức cựu học sinh kháckhắp nơi trên thế giới.

 

Chân thành cảm ơn quư vị,

 

                                                                    Thay mặt BBT

 

                                                                 NGUYỄN HƯNG

                                                            hungn@rocketmail.com