ĐẶC SAN 2008 - THÔNG BÁO SỐ 4

(Bài vở đă nhận được, bút hiệu tác giả)

 

 

            Diễn Đàn THTĐ, ngày 26 tháng 7 năm 2008

 

            Kính thưa quư thầy ,

            Quư đồng môn thân mến,

 

            Đến hôm nay, Ban Biên Tập đă nhận được những bài viết gửi cho Đặc San của gần 20 tác giả, một nửa văn xuôi một nửa văn vần. Số bài vở nhận được đă đủ để phủ kín khoảng gần 100 trang giấy khổ nhỏ của Đặc San 2008 dự trù phát hành trong tháng 11, với tổng số trang thể lên đến 200. Tất cả bài vở đă nhận được đều thích hợp với chủ đề của Đặc San theo nghĩa rộng.

 

            Đó những con số rất đáng khích lệ. Hơn nữa, nhiều cây bút chưa từng viết trên Diễn Đàn nay cũng khơi nguồn cảm hứng để đóng góp những bài thơ văn đặc sắc. Từ nay đến hạn chót nhận bài c̣n hơn một tháng nữa. BBT tin rằng nhiều tác giả c̣n đang sáng tác, hay vẫn c̣n chờ đợi nguồn cảm hứng ...

 

            "Phút linh cầu măi không về,

            Bâng khuâng giấy trắng chưa nề mực đen."

            (trích Hồ Dzếnh )

 

            Mong sao "phút linh" của quư vị quư bạn đến trước ngày 31 tháng 8, hạn chót nhận bài cho Đặc San 2008 (bài về buổi họp mặt Houston hạn chót 3-11).

 

            Những bài đă nhận được, bài được tên thật, bài dưới bút hiệu. Tôn trọng quyền tự do của tác giả, BBT sẽ giữ nguyên bút hiệu. Đồng thời, để giữ đúng nguyên tắc đă đề ra cho Đặc San, BBT xin bảo đảm rằng tất cả các bài sẽ đăng đều đến từ những cựu giáo cựu học sinh của Trường tác giả thành viên đang sinh hoạt trên Diễn Đàn (trừ những vị đă khuất bóng). BBT sẽ không đăng bài của các tác giả ẩn danh hoặc không liên lạc được trên Diễn Đàn, cho bài viết nội dung liên quan đến trường xưa.

 

            Tuy nhiên, ngoại lệ sẽ được dành cho quư vị cựu giáo , nhất các vị c̣nquê nhà không phương tiện tham gia Diễn Đàn, danh tính quư vị giáo thể được nhận ra dễ dàng. Xin các anh chịViệt Nam giúp cho việc mời quư vị giáo trong nước đóng góp bài vở, kể cả những vị chưa gia nhập Diễn Đàn.

 

            Chân thành cảm ơn quư vị quư bạn.

 

            Thay mặt BBT

 

            NGUYỄN HƯNG

            hungn@rocketmail.com