Kính Thầy & các Cựu Học Sinh ,

Tân gửi lên Diễn Đàn Thư Mời & Phiếu Tham Dự họp mặt 3 ngày 25-26-27 tháng 10 năm 2008 tại Houston . Ban Tổ Chức sẽ gửi Thư Mời qua đường bưu điện đến tất cả Thầy các Đồng Môn tên trong danh sách do chị Bích Lan Nguyễn Hưng cung cấp . Chương tŕnh văn nghệ đêm họp mặt sẽ do Thầy & các Cựu Học Sinh  tâm hồn văn nghệ đảm trách với chủ đề : TRƯỜNG CŨ T̀NH XƯA . Ban Tổ Chức hân hoan  đón nhận sự tham gia nhiệt t́nh của Thầy các Đồng Môn . Để việc sắp xếp chương tŕnh Đêm Họp Mặt được chu đáo , kính mong Thầy & các Cựu Học Sinh cho Ban Tổ Chức biết tên bài hát , đơn ca, song ca , ngâm thơ , ca vọng cổ ...email về : tanpham99@hotmail.com.

Kính chúc Thầy cùng các Cựu Học Sinh an lành .

Kính

Tṛ Tân