THƯ NGỎ VỀ VIỆC PHÁT HÀNH ĐẶC SAN TRUNG HỌC THỦ ĐỨC 2008

 

                                                            Diễn Đàn THTĐ, ngày 9 tháng 6 năm 2008

 

            Kính Thưa Quư Thầy ,

            Quư Đồng Môn Thân Mến,

 

            Song song với Website Diễn Đàn Trung Học Thủ Đức, đến nay Đặc San của chúng ta đă phát hành được bốn tập với các chủ đề mang đầy thương yêu chứa chan kỷ niệm của t́nh đồng nghiệp, t́nh thầy tṛ t́nh đồng môn. Những t́nh cảm quư giá đó, bất chấp không gian thời gian, vẫn không hề phai nhạt trái lại ngày càng khởi sắc.

 

            Đặc San THTĐ đă được h́nh thành phát triển trong mấy năm qua dưới sự chỉ đạo của quư thầy sự cộng tác đắc lực của các cựu học sinh, đặc biệt của quư thầy Hồ văn Trai, Trần Quang Tuấn, Tấn Tài, các anh chị Phạm Bích Lan, Ngô Thị Bích Liên, Cao văn Điền các đồng môn khác. Xin chân thành cảm ơn quư thầy các anh chị.

 

            Năm nay, bận rộn với công việc trong ngành giáo dục, thầy Hồ Văn Trai đề nghị chuyển giao công việc biên tập lại cho các cựu học sinh. Do sự đề cử của quư thầy sự tín nhiệm của đồng môn, một ban biên tập mới đă được thành lập sẽ hoạt động  dưới sự hướng dẫn của một ban cố vấn, với danh sách như sau:

 

BAN CỐ VẤN: Quư thầy Hồ Văn Trai, Trần Quang Tuấn, Tấn Tài Ôn Đ́nh.

 

BAN BIÊN TẬP:

Chủ Biên:                                                         Nguyễn Hưng

Cố Vấn Biên Tập:                                             Phạm Quang Tân

Phụ Trách Liên Lạc Trong Nước:                      Ngô Thị Bích Liên Phạm Thị Kim Duyên

Phụ Trách Liên Lạc Hải Ngoại:                         Phạm Bích Lan Nguyễn Văn Măo

 

Nhiệm kỳ của Ban Biên Tập một năm, từ 1/6/08 đến 31/5/09, thể được tái cử.

 

Sau khi tham khảo ư kiến Ban Cố Vấn, Đặc San kỳ tới được dự tính phát hành vào khoảng trung tuần tháng 10 năm 2008. Xin quư thầy đồng môn gửi bài vở về cho Ban Biên Tập ngay từ bây giờ, hạn chót nhận bài ngày 31/8/08.

 

Chủ Đề: "MĂI MĂI KHÔNG HỀ PHAI"

 

            Chủ đề trên đă được thầy Hồ Văn Trai gợi ư, cùng với những lời chứa chan t́nh cảm của thầy, xin được trích dẫn sau đây: "H́nh ảnh trường xưa cùng biết bao nhiêu kỷ niệm gần với ngôi trường sẽ không bao giờ phai trong tâm khảm mỗi chúng ta. T́nh cảm thân thương giữa đồng nghiệp, đồng môn, giữa thầy tṛ trải qua bao cuộc bể dâu đến nay cũng không hề phai nhạt sẽ măi nối kết chúng ta."


           
Rất mong sẽ nhận được bài vở của tất cả quư thầy đồng môn trước ngày 31/8/08 để Đặc San thể được phát hành đúng như dự tính. Xin gửi bài viết bỏ dấu về Nguyễn Hưng hoặc một người trong Ban Biên Tập dưới dạng Word file hoặc tương tự. Nếu cần sự giúp đỡ để bỏ dấu, xin liên lạc ngay với Ban Biên Tập.

 

            Đặc Biệt: Ban Biên Tập dự định làm một đĩa Audio CD phát hành kèm với Đặc San kỳ tới. Tuy nhiên, việc này cần được bàn bạc lại với Ban Cố Vấn hai vị giáo "văn nghệ" thầy Giới Khanh, sẽ xin thông báo cụ thể trên Diễn Đàn sau.

 

            Nhân dịp này, chúng tôi xin thân mời tất cả đồng môn đă dịp vào thăm Website THTĐ hăy liên lạc để ghi tên tham gia Diễn Đàn. Cánh cửa Diễn Đàn luôn luôn rộng mở để đón mừng những cựu học sinh của Trường. Trải qua bao biến động lịch sử, tên gọi của Trường thay đổi nhưng t́nh đồng môn nghĩa thầy tṛ vẫn trước sau như một sẽ MĂI MĂI KHÔNG HỀ PHAI.

 

            Xin chân thành cảm ơn quư vị các bạn,

 

            Thay mặt Ban Biên Tập

 

            NGUYỄN HƯNG

            hungn@rocketmail.com