Trích Chúc Thư vợ để lại cho ông chồng !

 

  "... Em cấm anh không được cho con mẹ T. đến nhà quàn. Em ghét cái mặt không chịu được. dẫn xác đến, em trợn mắt lưỡi ra đứng tim, chết ngay tại chỗ cho coi.

Đám tang xong th́ anh phải bán nhà đi khỏi cái xóm ḿnh đang ở. Em không muốn anh tiếp tục sống cạnh nhà con mẹ B. nữa. Em thấy gian lắm. thấy em đi qua nhổ nước miếng xuống đất rồi quay ngoắt vào nhà, thấy anh th́ cười ngỏn ngoẻn nhe răng ngựa ra trong khi em th́ làm đâu.

Sau ba năm, anh muốn lấy ai th́ lấy, em không cấm, nhưng anh không được lấy con mẹ N., con mẹ L., con mẹ C. Anh lấy một trong mấy con mẹ này th́ em hiện hồn về em bóp cổ anh, em xác mấy con voi dầy ngựa này ra chứ đừng trêu ngươi em.

 Quần áo của em, anh đem cho Salvation Army, cấm không được cho mấy con chằng ăn trăn quấn ấy đụng tới. Nữ trang th́ đeo hết cho em rồi hăy chôn. Cái hộp bích qui em cất trong garage, dưới mấy thùng bột giặt, bọc bằng bao plastic th́ mang đốt đi cho em. Cấm anh không được mở ra coi. Anh không nghe lời em, đêm em hiện về em lấy dây điện em xiết cổ anh. Trong ấy chỉ đống h́nh thư của mấy con đĩ bạn anh thôi. Không cần phải xem nữa. Ảnh chúng bị vẽ râu chọc mắt rồi th́ xem làm nữa. Luôn cả quyển sổ điện thoại anh tưởng mất, đi kiếm cả tháng không ra hồi đó nữa. Chúng trong đó hết. Hơn nữa, mấy con đĩ ngựa ấy cũng đâu c̣nnhững số điện thoại nữa kiếm.

Bây giờ em đă ra đi, anh muốn làm với những đứa khác th́ làm, em không biết th́ không sao, nhưng cấm anh không được lạng quạng trở lại với mấy con đĩ ngựa kia. Em nghĩ tới chúng vẫn c̣n lộn ruột. đứa dám gọi em tử trong thư viết cho anh em bắt được. Chúng hỗn như thế sao chịu được.

Anh phải nghe lời em: chủ nhật phải ra thăm mộ em, đi một ḿnh, không được hẹn đứa nào trong ngày hôm ấy. đi chơi với con nào th́ cấm không được đeo mấy cái ca vát em mua cho, mấy cái mi, giầy, jacket em chọn cho anh hồi em c̣n sống.

Em thiêng lắm, nói cho anh biết trước. Đừng chọc em cho em điên tiết lên, nghe chửa..."