oạn kết của Ty Du K
(Ấn bản mới nhất vừa được khai quật ở Tây Tạng)


Sau khi trải qua 81 kiết nạn , thầy trò Ðường Tăng cũng đến được đất Phật để thỉnh kinh.
Thầy trò mừng rỡ xin gặp Như Lai.
Như Lai hỏi : Các chú có mang USB không đấy ?
Ðường Tăng : Chật , chật , Dạ không có !
Như Lai : Thế ta truyền kinh cho các chú bằng gì bây giờ ?
Ngộ Không nhanh trí : Ngài bắn bluetooth vào di động cho con
Ngộ Không lắc mạnh tay con di động anycall haptic hiện ngay bluetooth enable
Như Lai cũng không kém rút con netbook hiệu Sony kích thước 16x9 từ trong túi quần ra , chỉ trong vài giây, việc truyền kinh đã xong và Như Lai bay đi .
Ðường Tăng lẩm bẩm : Biết thế ở nhà Search Google , rồi download cho nhanh, tội gì phải cực khổ trèo non , lặn suối mất mấy năm trời . Con bà nó !