PHỤ NỮ


Phụ nữ và Nai:

Nai ngơ ngác suốt đời. PN chỉ ngơ ngác khi cần ngơ ngác .
Nai không bao giờ giả nai, còn PN thường làm thế .
Nai ăn cỏ. PN thỉnh thoảng ăn nai .
Nai chạy theo đàn. PN cũng chạy theo đàn nhưng không phải đàn nai .

Phụ nữ và Cọp:

Cọp gầm. PN cũng gầm .
Cọp được gọi là ông ba mươi. PN được gọi là sư tử .
Cọp nổi tiếng oai vệ. PN nổi tiếng về sự quý phái .
Cọp quan tâm tới móng, PN cũng vậy .
Cọp chết để da. PN chết để lại áo quần .
Cọp đôi lúc chỉ vồ chứ không ăn. PN đôi khi chỉ yêu mà không lấy .

Phụ nữ và Khẩu súng:

Súng chỉ nổ khi được bóp cò. PN tự khai hoả .
Súng có thể bắn từng viên. PN có thể trở thành súng máy bắn hàng loạt .
Súng có thể cướp cò. PN cũng có thể nói mà không báo trước .
Đầu súng có lưỡi lê. Đầu PN có cây kim kẹp tóc .
Số đàn ông bị thương vì súng luôn ít hơn số đàn ông bị thương vì PN.
Súng có thể hết đạn. PN chả bao giờ !
Ta xách súng còn PN xách ta !

Phụ nữ và Con sông:

Sông đôi khi không biết đâu là bờ. PN cũng thế .
Biết bơi đôi lúc cũng chết. Hiểu biết PN đôi lúc còn chết sớm hơn.
Sông cuốn trôi mọi thứ khi ta xuống nước. PN cuốn trôi mọi thứ khi ta vẫn ngồi trong nhà .
Sông có thác. PN có cơn .
Sông lấp lánh dưới ánh trăng. PN lấp lánh dưới ánh đèn .