Nhạc cảnh : Bà bán rau

Ngọc Khanh và Jenny Đan Anh