BACK TO SORRIENTO

Nhạc : Ernesto De Curtis
Phối khí,hòa âm và trình bày:TNG.
Phụ họa duơng cầm:Lý Kế Duy