Célèbre Valse

Nhạc :Johannes Brahms
Phối khí,hòa âm và trình bày:TNG.
Phụ họa duơng cầm:Lý Kế Duy