CON –ƯỜNG VUI

Nhạc : LÍ Vy
Lời : Phạm Duy
Ban Hợp ca : Trung Học Thủ –ức