Đâu Mái Trường Xưa

Nhạc: Ernesto De Curtis
(Torna a Surriento)
Lời Việt và Trình bày: Nguyễn Hưng