ĐỜI EM V CHIẾC XE THỔ MỘThơ : HỒNG NHUNG
Giọng ngm : HƯƠNG NAM
Đời em buồn như chiếc xe thổ mộ,
Có lúc rộn ràng, lúc lại trống không!
Tiển em đi cũng có những tràng bông…
Màu sắc thắm như hoa xưa vạn thọ
Đôi guốc nhỏ chắc không còn xanh đỏ,
Đã dập vùi tàn tạ với thời gian,
Và bây giờ trời vừa chớm đông sang
Hoa rũ lạnh như đời em cô quạnh!
Xe ngựa cũ đã không còn ra bến
Như thân em một dấu lặng buồn tênh!
Nhưng hồn em sẽ mãi sáng rực lên
Đến nơi có mẹ yêu đang chờ ngóng,
Cùng ông ngoại với ngựa xe kèn trống,
Đón Nghĩa đi đến ngũ sắc cầu vồng,
Về một cõi em không còn thống khổ!...