Hát cho người nằm xuống
Nhạc : Trịnh Công Sơn
Tiếng Hát : Vô Chiêu