LA PALOMA

Nhạc : Sebastian Yradier
Phối khí-hòa âm và trình bày : TNG