MƯA CHIỀU THỦ ỨC
Thơ : V Chiểu
Giọng ngm : Hương Nam
Mưa chiều Thủ Đức

Thủ Đức chiều nay mưa buồn quá
Che đường về cư xá Thanh Đa
Đường xa, chẳng ngại đường xa
Chỉ ngại đôi guốc người ta đính bùn !

Thủ Đức chiều nay mưa buồn quá
Đường Hoàng diệu bỗng hóa thành sông
Hồn anh thả xuống suôi giòng
Trôi về bên ấy, mặc lòng đẩy đưa

Thủ Đức chiều nay mưa buồn quá
Anh biến thành người lạ bên lề
Mưa giăng che nẻo đường về
Nhìn mưa mà kẻ xa quê não lòng

VoChieu