MƯA M TỈNH NHỎ

Nhạc v lời : H Phương
Giọng ht : Minh Phượng