Mùa thu mây ngàn

Nhạc : Từ Công Phụng
Phối khí, hòa âm và trình bày : Trần Ngọc Giới