Mùa Thu Xa Em

Nhạc và lời:Ngô Thụy Miên
Chọn nhạc khí,hòa âm và trình bày:TNG.