NGÀN TRÙNG XA CÁCH
Nhạc và Lời :Phạm Duy
Trần Ngọc Giới hát để tặng "Người Đă Đi Rồi"