Nhạc với thơ sầu
Thơ :Giang Thiên Tường
Nhạc: Nguyễn Hữu Tân
Trình bày : Hương Nam