Phôi Pha

Nhạc : Trịnh Công Sơn
Nguyễn Hưng trình bày