Tác giả: Nam Lộc
Chọn nhạc khí,hòa âm,trình bày:Trần Ngọc Giới