TẠ TỪ
Nhạc và lời : Tô Vũ
Hòa âm và trình bày : Trần Ngọc Giới