THU TRONG MẮT EM

Nhạc và lời:Ngô Thụy Miên
Hòa âm và trình bày: TNG.