T̀NH KHÚC CHO EM
Lê Uyên Phương
Nguyễn Hưng & Lương Tấn Tài
hợp ca