T̀NH LÀ HƯ KHÔNG

Nhạc : Phạm Anh Dũng
Song ca : Cô Khanh & Tài Lương