Trưng Vương Khung Cửa Mùa Thu

Tác giả : Nam Lộc
Chọn nhạc khí,hòa âm và trình bày:TNG