VỀ CHỐN CŨ

Thơ : HỒNG HOANG
Giọng ngām : HƯƠNG NAM