Vết thù trên lưng ngựa hoang

Nhạc và lời : Phạm Duy & Ngọc Chánh
Trình bày : Nguyễn Hưng