V CU MUN DẶM

Nhạc : Văn Phụng
Lời : Văn Khi
Ban hợp ca : THT