CẢM BIỆT
Nguyễn Mo


Cố nhân dữ ngã biệt
Du du cận bán niên
Hương y lưu trung hạp
Hồng di ấn hoa tiên

Tự tòng hoa nhân khứ
Triêu mộ bão dư hương
Hương diệc cánh bất diệc
Tương tư diễm diễm tâm...XC CẢM CCH BIỆT
Nguyễn Mo chuyển ngữ


Người xưa đã xa tôi
Thoang thoáng gần nửa năm
Áo thơm (hãy còn)giữ trong hộp
Môi hồng (hãy còn) in trên thơ

Từ lúc em ra đi
Sáng chiều ôm hương cũ
Hương tàn nhưng chẳng phai
Tương tư tràn ngập lòng...BIỆT LY SẦU
Quang Tuấn chuyển ngữ


Người xưa ơi đã đi rồi
Nửa năm xa cách bồi hồi nhớ thương
Áo thơm còn ủ trong rương
Giấy hoa in dấu môi hường trên thơ .

Từ ngày em đi đến giờ
Anh ôm hương cũ thẫn thờ vào ra
Hương tàn nhưng chẳng phôi pha
Tương Tư tràn ngập, bao la nỗi sầu!