NGUYỄN MÃO
Cô sơn tự nguyện

Phong phiêu diệp lạc cô sơn Tự
Cảnh sắc giai thanh tự họa đồ
Oanh hốt minh minh ai cận nhĩ
Nghi hoa tú tú diễm xuân lâm

Vân du thệ tự ngộ san dã
Bộ bộ từ hành nhập ngã tâm
Chú nguyện Niết bàn, táp niên hoán
Cộng tồn ái dã tận kim sinh
Trọng nhật hạ chí lục thập thất

Huệ Tĩnh nguyện

Tá giả dịch
Lời nguyện nơi chùa vắng trên núi


Gió nhẹ lá rơi ... sơn Tự vắng
Cảnh sắc thanh đẹp tựa như tranh
Hốt nhiên bên tai Oanh vàng hót
Ngỡ hoa nở rộ đầy rừng xuân
Mây vương nhẹ như dáng em đẹp
ừng bước, bước chậm vào tim anh
Ba mươi năm, Niết bàn nguyện đổi
Sống cùng em yêu đến trọn đời...

Quang Tuấn dịch
Lời nguyện bên chùa hoang


Lá vàng theo gió rụng chùa hoang
Cảnh sắc như tranh gợi ý nhàn.
Ríu rít oanh ca đầu núi vắng
Tưng bừng hoa nở cuối rừng xuân.
Mây vương tóc rối, nàng duyên dáng
Tim vướng gót hồng, tôi trở trăn
Nguyện đến Niết Bàn quên tất cả
Cùng người yêu dấu sống trăm năm.