–Ím nay

Nguyễn TamĐêm nay ảm đạm .
Trăng mờ soi mái nhà yêu
Dế ngâm vang bài hát thảm
Gió buồn ru cánh đồng xiêu.
Trăng ơi xưa trăng đẹp lắm
Mà giờ sao quá đìu hiu !
Hòa theo nổi lòng
Một dòng sông cuồn cuộn chảy
Một cánh bèo trôi mau.
Mai nầy biệt ly tê tái
Trăng mùa thôi ngát hương cau
Maí tranh sẽ vắng người qua lại
Bè bạn lià xa lạc nẻo nào?
In sâu đáy lòng
Trường ai rêu phong mái ngói
Chiếc sân cỏ rợp màu xanh
Những buổi tươi trời nắng mới
Cùng ai dạo gót quanh quanh .
Đêm nay
Nghẹn ngào trông trời chẳng nói
Nói gì giữa bóng đêm thanh
Cõi lòng nay đà lạc lối
Buồn ơi nhìn trông nước xanh .
Người ơi
Đàn đêm nay lỗi nhịp
Tiếng ca cũng não nùng
Có ai đứng ngắm dòng sông
Tưởng ngày ly biệt mà lòng tái tê !
Dòng sông ơi sao não nề
Mai nầy xa cách biết về nơi đâu?
Đêm nay
Trăng mờ soi bờ lách
Cánh bèo theo nước sông
Lòng ai buồn xa cách
Người ơi có cảm thông ?

Đêm Hè 1957