DIỄM THU

Thu không hốt tiếu cô ư dã
Huyên bão hồng di đương miện ngã
Đồng dã ngô anh nhập mộng thu
Mạc quy hoàn vị tiêu bàng giả

NGUYỄN MÃO


Nguyễn Mão dịch
DIỄM THU


Trời Thu bỗng đẹp vì có em
Nắng xoa má hồng em tôi đợi
Anh đến cùng em vào Thu mộng
Mải dạo rừng Thu quên lối về...

NGUYỄN TAM dịch
EM THU ĐẸP


Có em trời cũng đẹp ra
Má hồng e ấp chờ ta với nào !
Thiên Thai hai đứa cùng vào
Đào Nguyên lạc lối làm sao trở về ?