NGUYÊN TÁC: NGUYỄN DU

ĐỐI TỬU

Phu tọa nhàn song tuý nhản khai
Lạc hoa vô số há thương đài
Sinh tiền bất tận tôn trung tửu
Tử hậu thùy kiêu mộ thượng bôi?
Xuân sắc tiệm thiên , hoàng điểu khứ
Niên quang ám trục, bạch đầu lai.
Bách ky đản đắc chung triêu túy
Thế sự phù vân chân khả ai !

(Thanh Hiên Tiền Hậu Tập)

BẢN DỊCH 1: Nguyễn Tam

NGỒI UỐNG RƯỢU

Ngồi nhàn tựa cửa mắt mơ say
Phủ kín sân rêu hoa rụng đầy.
Ở thế không chung bầu rượu cạn
Xuống mồ ai tưới chén men cay?
Tuổi xanh chấp cánh theo hoàng điểu
Đầu bạc dần tăng với tháng ngày.
Ước được trăm năm say một buổi
Sự đời mây nổi , thật buồn thay !

BẢN DỊCH 2: Nguyễn Mão

UỐNG RƯỢU

Ngồi rỗi bên song nhướng mắt say
Trên sân rêu phủ hoa rơi đầy
Sống mà không uống hết hồ rượu
Ai tưới xuống mồ khi chết đây
Xuân sắc theo trời, oanh vũ xa
Năm qua lặng lẽ, tóc như mây
Muốn đổi trăm năm, say buổi sáng
Cuộc đời vô định khá buồn thay!