SÁNG TÁC TẬP THỂ

ĐÔNG CHÍ

Lặng lẽ Thu đi lá rụng vàng
Đêm dài lạnh lẽo báo Đông sang ( Nguyễn Tam)
Tình xưa còn cháy đủ tan tuyết
Lòng nhớ tâm can nóng chảy băng ( NguyễnMão )
Sáng ngắm trời buồn sương phủ trắng
Chiều nghe hiu hắt xám mây giăng ( Kim Duyên )
Sắc không một cõi vùng hư ảo
Thổi ngọn tình bay giấc mộng tan ( Ánh Nga )


Mão Đại đệ tử Hán phiên

Ba Sư bảo tu

Tống Thu mạch mạch diệp tương hồng
Hàn dạ tiêu tiêu báo lãnh Đông
Dữ nhiệt cô tình câu đắc tuyết
Tâm can hồi vọng thử dung băng
Mộ khan ai mộ vân ninh đảm
Triêu lãm thương triêu tuyết vũ tùng
Nhất vực sắc không hư ảo thị
Xuy tình phiêu lộng mộng thành không


Thầy Nguyễn Tam :
Tôi rất đồng ý với em Mão. Chúng ta cùng hợp tác làm Bài thơ Đươ`ng Luật Thất ngôn bát cú đầu năm thử xem sao.

Nguyễn Mão:
Úi giời ơi ...bài Ðông Chí mà Thầy Ba đã khởi đầu , đã bị ba đệ tử lôi kéo kéo đi đâu rồi đó ...Thầy bắt đầu vô cái lạnh mùa đông ...đại đệ tử trong lúc nhớ đến tình xưa ... phang vô hai câu tình tuj' nóng bỏng , trò Kim Duyên thì tà tà ngó trời ngó đất , trò Ánh Nga thì dẹp hết vào hư vô ... Thầy Ba ơi tụi em làm khó thầy rồi

Nguyễn Tam:
Hai câu Kết hay lắm ! Cám ơn các em đã cùng với Thầy hoàn tất Bài Thơ Đường Thất ngôn bát cú .
Ðại đệ tử dịch bài thơ ra chữ Hán thất tuyệt , quả thật giống thơ các thi sỉ đời Ðường , chỉ xin sữa đổi một vài chỗ :
- Ở bài chữ Việt , câu 5 có lẽ ý của KD muốn đảo ngược hai chữ cuối "phủ trắng" thành "trắng phủ" . Như vậy thì trọn bài đã đổi rồi .
- Ở bài chữ Hán :
Câu 6 :
Triêu lãm thương tiêu tuyết phân phân . ( triêu chứ không phải Tiêu )
Câu 8 :
Xuy tình phiêu lộng mộng thành không .

Các bạn và các em xem có khá hơn không ?