NG MẠC

Thiếp trú hà viễn Bắc
Quân thử tại Trung Nam
Đồng miên Đông tiêu mạc
Tương mộng thị Xuân không

NGUYỄN MO
ĐÊM ĐÔNG

Nàng thì phương Bắc xa xăm
Ta phương Nam cũng âm thầm nhớ thương
Đêm Đông giấc điệp chập chờn
Cùng mơ mộng đẹp mùa Xuân trở về

NGUYỄN TAM dịch