ÐÓN XUÂN ĐINH HỢI

Én báo tin Đông trở gót rồi
Chó về chuồng ngủ lợn sang chơi
Mai vàng hong nắng khoe màu thắm
Cúc trắng lồng trăng rạng sắc tươi
Tình ngát hương xuân em đỏ má
Duyên ươm mộng đẹp chị hồng môi
Lâng lâng hồn khách nguồn thi hứng
Hạ bút đề thơ ý tuyệt vời

Quang Tuấn
Los Gatos 19-3-07