HỒNG HOANG
Dư Thừa Cơn ĐauKhông như cánh gió giao mùa
Làm cơn biển động đuổi xua nỗi buồn
Không như tiếng hót chim muông
Về mang kiếp sống rời nguồn cội xưa

Người đi rồi hay vẫn chưa
Thân tôi, dáng nhỏ dư thừa cơn đau
Nằm ru một cõi chiêm bao
Người về chia sẻ đời nhau vẫn buồn