BÀI XƯỚNG: CAO VĂN ĐIỀN

HÌNH NHƯ...?


Hình như cỏ lá thương tôi ,
hình như sỏi đá bẻ đôi nỗi sầu.
gởi trong giấc mộng đêm thâu .
Thả xuôi dòng nước, đục ngầu lòng tôi!
Bỗng dưng vai lại kề vai
Mượt dòng tóc rối quyện hai mái đầu
Đàn thôi buông phím cung sầu,
Hình như...tôi đã nhuốm màu tương tư
HỌA VẬN: KIM DUYÊN

VÌ ĐÂU…?


Vì đâu hoa lá yêu tôi
Vì đâu non nước chia đôi mối sầu .
Trở nghiêng gối chiếc canh thâu,
Mới hay sầu đã ngập sầu trong tôi!
Nhớ làn tóc xỏa bờ vai
Nhớ lời ước hẹn cùng ai buổi đầu
Phím cung vương vấn tơ sầu
Vì đâu nên nỗi nhuộm màu suy tư?

04.3.2007